מארותון
דיאנה ויסמן ולב סקוריש אלופי הבלקן באולם
שיא ישראלי חדש לצ'מטאי סלפטר
מי אתה רנאטו קאנובה?