שיא ישראלי חדש באולם לאדווה כהן
קופצי המוט הישראלים הצעירים בארה"ב
תגובת הבהרה
אמרה וכנעני אלופי ישראל במרתון