ביקור הוועדה הטכנית
מתקרבת לגבול ה-4.00 מ'
תואר שני
כנס נבחרות ישראל 2017