איתמר לוי קבע את תוצאת השנה בדיסקוס
ארד הפציץ
הפעלת Call Room בליגת הנוער והקדטים
אושר סופית עיגון מעמדו של מכון וינגייט