הפעלת Call Room בליגת הנוער והקדטים
אושר סופית עיגון מעמדו של מכון וינגייט
שת"פ בין איגוד האתלטיקה לשוונג אירועי ספורט
AIMS בישראל