סיכום תחרות הזמנה זריקות וסבב קפיצה במוט 3
מבלקנים אולמות
ביקור הוועדה הטכנית
מתקרבת לגבול ה-4.00 מ'