שיא ישראלי חדש לנוער בריצת 60 מטר
שיא ישראלי חדש באולם בקפיצה לרוחק
על סף המדליה