כנס העצמת נשים באתלטיקה
הישראלים חצו את קו הגמר במרתון האולימפי
השוואת הישג השיא האולימפי באתלטיקה