בזרועות פתוחות
הדסה נעורים
המשלחת מטביליסי נחתה
קרויטר התעופף לריו