יום של הטלות ומהירות
הופעתה של מרגריטה דורוזון ושל הספרינטרים עמדו במרכזו של יום התחרויות השני והאחרון באליפות ישראל. פציעתו של לב סקוריש העיבה על תחרות הקפ...
הנסיכה דיאנה
ביום התחרויות הראשון באליפות ישראל תשומת הלב הופנתה לבלייר-סנפורד, קנייזבה-מיננקו, אולגה לנס...