קריטריון עולמי לסיון אורבך
נקבעו הזוכות בליגות הנוער והקדטים
עדכון תוצאות ב-10,000 מ'
הרוח הצטיינה