חברי הנהלת האיגוד
עמי ברןיושב ראש
עדנה בוקשטייןחברת הנהלה
יאיר בייטלרחבר הנהלה
מרק אייזנברגחבר הנהלה
זהבה שמואליחברת הנהלה
חגית אמסלםחברת הנהלה
אורי ירוןחבר הנהלה
מיכה מורןחבר הנהלה
שמואל סונגוחבר הנהלה
נילי אברמסקיחברת הנהלה
ראג'י סרוג'יחבר הנהלה
שלמה ראובןחבר הנהלה
ברוך שפיראחבר הנהלה
יחיעם סקיטלחבר הנהלה
מורן בוזובסקיחברת הנהלה
גל לויחבר הנהלה