רשימת מקצועות לתחרות: אליפות ישראל ה-81
בתאריך: 05/07/2017

זמן מקצועמיןמשתתפיםתוצאות
18:00קפיצה לרוחקנשיםמשתתפיםתוצאות
18:15קפיצה במוטגבריםמשתתפיםתוצאות
18:25זריקת דיסקוסנשיםמשתתפיםתוצאות
19:00400 מ' מש'נשיםמשתתפיםתוצאות
19:15זריקת דיסקוסגבריםמשתתפיםתוצאות
19:20400 מ' מש'גבריםמשתתפיםתוצאות
19:30קפיצה לרוחקגבריםמשתתפיםתוצאות
19:40קפיצה לגובהנשיםמשתתפיםתוצאות
19:40100 מ' קדטיםגבריםמשתתפיםתוצאות
19:55800 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:05800 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:155,000 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:15הטלת כידוןנשיםמשתתפיםתוצאות
20:45200 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:55200 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות