רשימת מקצועות לתחרות: אליפות ישראל ה-82
בתאריך: 04/07/18

זמן מקצועמיןמשתתפיםתוצאות
18:00קפיצה במוטנשיםמשתתפיםתוצאות
18:10קפיצה משולשתגבריםמשתתפיםתוצאות
18:35100 מ' מש'נשיםמשתתפיםתוצאות
18:35ידוי פטישגבריםמשתתפיםתוצאות
18:50הדיפת כדור ברזלנשיםמשתתפיםתוצאות
18:55110 מ' מש'גבריםמשתתפיםתוצאות
19:05100 מ' עמותה למשחקים מיוחדיםנשיםמשתתפיםתוצאות
19:10100 מ' עמותה למשחקים מיוחדיםגבריםמשתתפיםתוצאות
19:30ידוי פטישנשיםמשתתפיםתוצאות
19:40קפיצה משולשתנשיםמשתתפיםתוצאות
19:45קפיצה לגובהנשיםמשתתפיםתוצאות
19:45100 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:00100 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:15הדיפת כדור ברזלגבריםמשתתפיםתוצאות
20:151500 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:20הטלת כידוןגבריםמשתתפיםתוצאות
20:251500 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:40400 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:50400 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
21:00100 מ' גמר ב'נשיםמשתתפיםתוצאות
21:05100 מ' גמר ב'גבריםמשתתפיםתוצאות
21:10100 מ' גמרנשיםמשתתפיםתוצאות
21:15100 מ' גמרגבריםמשתתפיםתוצאות