רשימת מקצועות לתחרות: אליפות ישראל ה-80
בתאריך: 22/06/2016

זמן מקצועמיןמשתתפיםתוצאות
18:30קפיצה משולשתגבריםמשתתפיםתוצאות
18:32קפיצה במוטנשיםמשתתפיםתוצאות
18:35ידוי פטישגבריםמשתתפיםתוצאות
18:50הדיפת כדור ברזלנשיםמשתתפיםתוצאות
19:00100 מ' מש'נשיםמשתתפיםתוצאות
19:15110 מ' מש'גבריםמשתתפיםתוצאות
19:30100 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
19:35ידוי פטישנשיםמשתתפיםתוצאות
19:45קפיצה לגובהגבריםמשתתפיםתוצאות
19:45100 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
19:50קפיצה משולשתנשיםמשתתפיםתוצאות
20:001500 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:101500 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:15הדיפת כדור ברזלגבריםמשתתפיםתוצאות
20:20הטלת כידוןגבריםמשתתפיםתוצאות
20:25400 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:35400 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:50100 מ' גמרנשיםמשתתפיםתוצאות
21:00100 מ' גמרגבריםמשתתפיםתוצאות