רשימת מקצועות לתחרות: אליפות ישראל ה-82
בתאריך: 05/07/18

זמן מקצועמיןמשתתפיםתוצאות
18:00קפיצה במוטגבריםמשתתפיםתוצאות
18:00זריקת דיסקוסנשיםמשתתפיםתוצאות
18:05קפיצה לרוחקנשיםמשתתפיםתוצאות
18:50200 מ' גמר ב'נשיםמשתתפיםתוצאות
18:56200 מ' גמר ב'גבריםמשתתפיםתוצאות
19:03200 מ' גמרנשיםמשתתפיםתוצאות
19:05זריקת דיסקוסגבריםמשתתפיםתוצאות
19:10200 מ' גמרגבריםמשתתפיםתוצאות
19:20קפיצה לרוחקגבריםמשתתפיםתוצאות
19:30400 מ' מש'נשיםמשתתפיםתוצאות
19:45קפיצה לגובהגבריםמשתתפיםתוצאות
20:00400 מ' מש'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:10הטלת כידוןנשיםמשתתפיםתוצאות
20:10800 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:20800 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:305,000 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:554×100נשיםמשתתפיםתוצאות
21:004×100גבריםמשתתפיםתוצאות