רשימת מקצועות לתחרות: אליפות ישראל ה-80
בתאריך: 23/06/2016

זמן מקצועמיןמשתתפיםתוצאות
18:25זריקת דיסקוסנשיםמשתתפיםתוצאות
18:30קפיצה לרוחקנשיםמשתתפיםתוצאות
18:32קפיצה במוטגבריםמשתתפיםתוצאות
18:3560 מ' ספיישיל אולימפיקגבריםמשתתפים
18:3560 מ' ספיישיל אולימפיקנשיםמשתתפים
19:00400 מ' מש'נשיםמשתתפיםתוצאות
19:15זריקת דיסקוסגבריםמשתתפיםתוצאות
19:20400 מ' מש'גבריםמשתתפיםתוצאות
19:40קפיצה לגובהנשיםמשתתפיםתוצאות
19:40100 מ' קדטיםגבריםמשתתפיםתוצאות
19:50קפיצה לרוחקגבריםמשתתפיםתוצאות
19:55800 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:05800 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:15הטלת כידוןנשיםמשתתפיםתוצאות
20:205,000 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות
20:45200 מ'נשיםמשתתפיםתוצאות
20:55200 מ'גבריםמשתתפיםתוצאות