רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
בן נאיםאסףmale200115 ק"מ
AkaviaAnatfemale1976רצים עם לורנס15 ק"מ
AlalufDollyfemale1972Run4it15 ק"מ
ChertoffAryehmale198315 ק"מ
CohenGaliafemale1970DAN 4 RUN15 ק"מ
DekelMatanmale199715 ק"מ
EgorovNikolaymale194015 ק"מ
EliazOfirmale1973רצי השפלה15 ק"מ
GalZivmale197115 ק"מ
GorelikPolinafemale1975M&M15 ק"מ
HanYairmale19745 ק"מ
HassineEdithfemale196415 ק"מ
KROGMANNANDREAfemale1977הרוח השנייה15 ק"מ
libermansilvinafemale19605 ק"מ
MigranovAlexeymale1971RunWithMoshe5 ק"מ
NerushDennismale199115 ק"מ
OkaviUzimale198315 ק"מ
OsipovVictormale19785 ק"מ
אאדניmale1971הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
אבוטבולטלfemale19985 ק"מ
אבוקרטמשהmale1974הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
אביבפורתmale1977קרנות השוטרים15 ק"מ
אביביכרמיתfemale197115 ק"מ
אבידובאילנהfemale19575 ק"מ
אבידורנירmale1974 GRC מועדון ריצה15 ק"מ
אבידןאילןmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
אבירםעופרmale197115 ק"מ
אבירןאלעדmale199515 ק"מ
אבן צורדניאלmale2000אחר15 ק"מ
אבנישירהfemale1980AN runners5 ק"מ
אבנצ'יקבועזmale197115 ק"מ
אברהםסיגלfemale198815 ק"מ
אברהםשיmale1975Pipman Team15 ק"מ
אברהםתמרfemale1975Pipman Team15 ק"מ
אברהמיאמירmale1981השגים מערב ראשל"צ15 ק"מ
אדטואביmale1978הפועל רצים בעבודה רפאל15 ק"מ
אדלראריmale1966הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
אדרישלומיmale1967מכ. תל אביב15 ק"מ
אהרוןאוריתfemale1970הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
אהרונוףשגיבmale1974אחר15 ק"מ
אהרונירונןmale1974ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
אוהב ציוןטירנה female1967ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
אוחיוןאלברטmale19555 ק"מ
אוחיוןסיגלfemale1969Pipman Team15 ק"מ
אוחנהאיתןmale19685 ק"מ
אולמןגליfemale197215 ק"מ
אוןאפלmale1977הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
אוסטרובסקיגרמןmale197615 ק"מ
אופמןמיכאלmale1989הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
אופןנתן male194015 ק"מ
אופקתמירmale1978הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
אורבךלילךfemale1971הפועל רצים בעבודה בנק הפועלים5 ק"מ
אוריאיתןmale1960הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
אורייונהmale1974קרנות השוטרים15 ק"מ
אוריאליאמירmale196615 ק"מ
אורןעדוmale1964M&M15 ק"מ
אורפזגיאmale1974רצי רמה"ש15 ק"מ
אזולאיאליענהfemale1992אחר5 ק"מ
אזולאיבנימיןmale19985 ק"מ
אזולאיגביmale1963הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
אזולאידפנהfemale1975הפועל רצים בעבודה בזק5 ק"מ
אזולאיסינדיfemale19585 ק"מ
אזולאיקוביmale1967הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
אזורהעודדmale1962תעשייה אווירית15 ק"מ
איליגןmale1969קרנות השוטרים15 ק"מ
איליוניתfemale197615 ק"מ
אילוןענתfemale198715 ק"מ
אילןעדי female19985 ק"מ
אילתדורוןmale19925 ק"מ
אלבזרונןmale1980רצים עם לורנס15 ק"מ
אלבזשמעוןmale1957הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
אלברטאיציק male1977הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
אלגאליאילןmale1973הפועל רצים בעבודה סלקום15 ק"מ
אלגריסייהודהmale1965הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך15 ק"מ
אלוסליאת female1965הפועל רצים בעבודה סלקום5 ק"מ
אלושדודmale196815 ק"מ
אליארזmale197215 ק"מ
אליאברותfemale1984ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
אליהו זדהטל female20025 ק"מ
אליהו זדהמירבfemale19755 ק"מ
אליעזרענןmale1975M&M15 ק"מ
אלישזוןיפעתfemale1974השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
אלמגוררויטלfemale1976בית הלוחם ת"א15 ק"מ
אלמוסמואלmale1980הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
אלעדכראדיmale1979קרנות השוטרים15 ק"מ
אלפסיאורליfemale1971השגים מערב ראשל"צ15 ק"מ
אלפסישלוmale200015 ק"מ
אלפרטאהודmale1974הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
אלפרןמוריהfemale19865 ק"מ
אלקבץשני female1986הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות5 ק"מ
אלתררוניmale1976הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
אמויאלרענן male1970הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
אסוליןאדיר male2000אחר15 ק"מ
אסידואילוןmale19965 ק"מ
אסידואיציק male19615 ק"מ
אסףגירשmale1978קרנות השוטרים15 ק"מ
אסףקיסרmale1975קרנות השוטרים15 ק"מ
אסקנאואדיסוmale1986מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
אסרףנתנאלmale198815 ק"מ
אפלבאוםשגבmale1970רצי רמה"ש15 ק"מ
אפלפלדיאןmale1973הפועל רצים בעבודה רפאל15 ק"מ
אפסאימעיןmale1974רצים בעבודה-שב"ס15 ק"מ
אפרטיןרינהfemale1982הפועל רצים בעבודה רפאל15 ק"מ
אפרתיהילהfemale1975Pipman Team5 ק"מ
אפרתייואבmale1978הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
אקרישראובןmale1969הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
ארבלשרעביfemale1977קרנות השוטרים15 ק"מ
ארבסטאלוןmale1988הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
ארזלוטםfemale196815 ק"מ
אריאלישגיתfemale19735 ק"מ
אריאןיעקבmale196715 ק"מ
אריכארןmale1973רצי מפעל הפיס15 ק"מ
ארנוןשמואלmale1958רצים עם לורנס15 ק"מ
אשכנזיגיאmale1976ron fitness & running15 ק"מ
אשכנזי ענברfemale19945 ק"מ
אתגרשחרfemale2002השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
בארדניאלmale1992רצי100מני15 ק"מ
בארידניmale197715 ק"מ
בגוןמיכאלmale1994רצים עם לורנס15 ק"מ
בדנניאיריסfemale1968הפועל רצים בעבודה בלינסון15 ק"מ
בדנניאליmale196515 ק"מ
בו יעיש‬‎‫איציקmale198115 ק"מ
בודנר אוריתfemale1961רצי100מני15 ק"מ
בוטנרחייםmale19965 ק"מ
בוטנרושרוןfemale19725 ק"מ
בולקובשטייןשלוmale2002Pipman Team5 ק"מ
בורגאברוםmale1955הרוח השנייה15 ק"מ
ביטוןמשה אושיקmale19705 ק"מ
בייגןאסף male1986הפועל רצים בעבודה רצי הג'וינט15 ק"מ
בייליסצחיmale1973הפועל רצים בעבודה סלקום15 ק"מ
בינקיןאליהmale1970הפועל רצים בעבודה בלינסון15 ק"מ
ביראניאסרףmale1983ארגון עובדי צה"ל15 ק"מ
בירןדב ד"רmale1964אחר15 ק"מ
בישיץנועהfemale198015 ק"מ
בלוברומןmale1983הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
בלוךדודmale1982הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראל15 ק"מ
בלוךסבסטיאןmale1972הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
בלומנטלראובן רוברטmale1958לרוץ עם אריה גמליאל15 ק"מ
בלטהברהןmale1971הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
בליימןאיתןmale1956רצי100מני5 ק"מ
בן ארימשהmale1971הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
בן גרארפאלmale1976הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
בן דבמיכלfemale1975הפועל רצים בעבודה רצי הג'וינט15 ק"מ
בן דודיוגבmale1983הפועל רצים בעבודה15 ק"מ
בן ואלידמוריסmale1954הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
בן זאבקריןfemale1974הפועל רצים בעבודה טבע15 ק"מ
בן חייםליאתfemale1963הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החייל15 ק"מ
בן חמולימורfemale19775 ק"מ
בן מנחםטלmale1977הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
בן משהאוריmale1968הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
בן סהלמיכלfemale1987הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
בן סימוןאלירןmale1986הפועל רצים בעבודה שב"ס5 ק"מ
בן סימוןמיריfemale1971הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החייל15 ק"מ
בן סימוןמשהmale1969הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
בן עזראגליתfemale197215 ק"מ
בן עזראסימוןmale197015 ק"מ
בן ציוןעמיmale1972אחר5 ק"מ
בן שטריתקוביmale19665 ק"מ
בן שלוםרןmale197315 ק"מ
בנימיןרןmale198815 ק"מ
בנימינישאולmale19535 ק"מ
בן-צביאבנרmale195415 ק"מ
בסיןביירוןmale1989ללא מועדון15 ק"מ
בצלאלרותםfemale19795 ק"מ
ברליאורmale20025 ק"מ
ברליסנדרהfemale19715 ק"מ
ברקריןfemale1964הפועל רצים בעבודה טבע15 ק"מ
בר חייםגיאmale1972הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
בר משהיעקבmale196715 ק"מ
בר נתןאיילתfemale197915 ק"מ
בר נתןחןmale1965הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החייל15 ק"מ
בר-אילןשילהmale1985רצי100מני15 ק"מ
בראלאסףmale197515 ק"מ
ברוןיגאלmale1969ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
ברונפמןשיmale1994השגים מערב ראשל"צ15 ק"מ
ברונשטייןדבmale1964הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ
בר-חייםרןmale198115 ק"מ
ברטלתוםfemale19955 ק"מ
בריינריואבmale197015 ק"מ
בריינררוניתfemale1974הפועל רצים בעבודה אורקל5 ק"מ
ברכהעמוסmale197415 ק"מ
ברכפלדאילון male197315 ק"מ
ברכרדבmale197215 ק"מ
ברנדספיmale198015 ק"מ
ברנעאורטלfemale1977Xtrim5 ק"מ
ברסקיטניהfemale198315 ק"מ
ברקדבmale195015 ק"מ
ברקכוכביתmale1984הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראל15 ק"מ
ברשישתירוןmale20035 ק"מ
גגאיתיmale1972הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
גדאמובנימיןmale20035 ק"מ
גדליהויובלmale197215 ק"מ
גובזהמלדהmale1976הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
גוברניקאלכסmale197715 ק"מ
גוטמן עידןשימריתfemale1978בית הלוחם ת"א15 ק"מ
גוטפרידלימורfemale1989לוטם לרוץ בטבע15 ק"מ
גולדהילהfemale198715 ק"מ
גולדליאורmale1978RUNNING B715 ק"מ
גולדנועםmale1975אחר5 ק"מ
גולדברגאבנרmale197715 ק"מ
גולדסטיןמתיmale1982הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
גולדשטייןלאריmale194915 ק"מ
גוליברודהאיילmale1973אחר15 ק"מ
גוליגראריקmale1960השגים15 ק"מ
גולןנעמיfemale19615 ק"מ
גולןקובי male1962הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ
גורסיוןmale1965הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החייל15 ק"מ
גור-אלרוןmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
גורביץנלהfemale197915 ק"מ
גורודצקיאיתן male1970הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
גושהזמנוmale1989אחר15 ק"מ
גזידניאלmale1963הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
גיאתדורוןmale1976הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
גיטמולאריאלmale1976Xtrim15 ק"מ
גילקדםmale1977קרנות השוטרים15 ק"מ
גילהריפעתfemale19765 ק"מ
גילהררותםfemale20065 ק"מ
גינזבורגאילmale196915 ק"מ
גינזבורגיוג'יןmale1978הפועל רצים בעבודה בנק הפועלים5 ק"מ
גינזבורגמרקmale1983RUNNING B715 ק"מ
גישראסףmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
גלבוענתיmale1957הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
גלזנרשחרmale1993Pardo run club15 ק"מ
גלזרובאנטוליmale1944רצים עד 12015 ק"מ
גלילובאלברטmale1988הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
גליסחגיmale1971בחר15 ק"מ
גליצקיעופרmale1972הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
גליתויזלfemale1977קרנות השוטרים15 ק"מ
גלמןארקדיmale1976הפועל רצים בעבודה שב"ס5 ק"מ
גלעדגיאmale1974הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5 ק"מ
גלעדגרןmale1985קרנות השוטרים5 ק"מ
גנוטאניעםfemale20035 ק"מ
גנורתומרmale1970הלוחם הצעיר15 ק"מ
גנותהילהfemale1977הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
גרבובאשרmale1945הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
גרטנריעלfemale19985 ק"מ
גרינבאוםעזראmale1964הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראל15 ק"מ
גרינגרדאסףmale1979הפועל רצים בעבודה SAP15 ק"מ
גרינשטייןמיכאלmale1964הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
גרינשפוןולריmale1948רצים עד 12015 ק"מ
גרניקשיmale1965אחר5 ק"מ
גרשוןדרורmale1977הפועל רצים בעבודה סלקום15 ק"מ
דאוםאופירmale1976הפועל רצים בעבודה אל על 15 ק"מ
דאוסיונתןmale19665 ק"מ
דאיניסןmale1962הפועל רצים בעבודה אל על 15 ק"מ
דבירקוטרmale1973קרנות השוטרים5 ק"מ
דגנימיקיfemale1961רצי השפלה15 ק"מ
דדוןאולגהfemale1968הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
דדוןנפתליmale1972הפועל רצים בעבודה בנק הפועלים5 ק"מ
דדושדודmale1961ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
דהאןאבי male195415 ק"מ
דהןאורוןmale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
דהןאיתמרmale20015 ק"מ
דהן אסף male198415 ק"מ
דודאיילmale197015 ק"מ
דודטלmale197115 ק"מ
דודנדבmale2001Run4it5 ק"מ
דוידוביץישראלmale1978הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
דויטשצביקהmale1976הפועל רצים בעבודה רצי הג'וינט15 ק"מ
דויטשרמיmale1965Run4it15 ק"מ
דולבצחיmale1974הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
דוקטורביטאוmale1977הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
דורוןנטעmale1986אחר15 ק"מ
דורידורון male196715 ק"מ
דימואריקmale1967Crosbie Crew15 ק"מ
דלאוהדmale199215 ק"מ
דלויההילה female198215 ק"מ
דלריהמשהmale196715 ק"מ
דמאריאמירmale1968השגים מערב ראשל"צ15 ק"מ
דניבשמעוןmale195515 ק"מ
דנינורפיmale1959הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
דניסטליהfemale197415 ק"מ
דנציגרגבי male19595 ק"מ
דסטהמרהmale1973הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
דקלאביmale1970משטרת ישראל15 ק"מ
דקלנועםmale2004מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
דרופיבסקיעידוmale1975הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
דרורניצןmale197815 ק"מ
דרקסלרחזי male198115 ק"מ
דשןאוהדmale1980הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראל15 ק"מ
האוזראיריסfemale1970הפועל רצים בעבודה סלקום5 ק"מ
הדטותמרfemale1958אחר5 ק"מ
הדסגיאmale1972הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ
ההצחmale1987הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
הודיוסףmale1976רוחות הצפון15 ק"מ
הוויטמשולםmale197415 ק"מ
הוכברגאברהםmale1964ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
הוכמןליאתfemale198115 ק"מ
הופןיעלfemale1970רצי100מני15 ק"מ
הורוביץדןmale1977שוונג15 ק"מ
הורוביץיובלmale1977B.Y.R - רצי באר יעקב15 ק"מ
הורןגדmale1970הפועל רצים בעבודה טבע15 ק"מ
היביג'מיל male1986גליל עליון15 ק"מ
הלפריןשיmale1964הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
הלריאירmale196815 ק"מ
הנדרוקרליזהfemale1981עוצמה גדרה15 ק"מ
הנדרוקרנועםmale1974עוצמה גדרה15 ק"מ
הראלטלmale1988הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
הראלסילבי female195715 ק"מ
הראלסילביהfemale1950אחר5 ק"מ
הרוןאיבצןmale1979ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
הרושיעלfemale1973הפועל רצים בעבודה רפאל15 ק"מ
הרירחמילmale1965הפועל רצים בעבודה רפאל15 ק"מ
הרמןג'ושmale198715 ק"מ
הרמןדןmale198415 ק"מ
הרריירוןmale1963רצי100מני15 ק"מ
הררישלמהmale1970הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ
השסעמיתmale2004מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
וובנימיןmale1987הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
וויסרוזמשהmale197515 ק"מ
וונדהטרקאיmale1973הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
וידסשלומיmale198115 ק"מ
וידרשוליfemale196715 ק"מ
ויזגןלילךfemale1969ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
ויילשליfemale198115 ק"מ
ויינברגזיוmale1974הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
וייסאמירmale1983הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
וייסגילה הללי female197015 ק"מ
וינוגרצקיאליןfemale1991הפ. חולון5 ק"מ
וינראפריםmale197115 ק"מ
ויסנשטרןאמירmale1971run4it15 ק"מ
ויצמן כספיצביהfemale1955אחר15 ק"מ
וישנבצקיאנהfemale19685 ק"מ
ונדלג'ףmale1953סוללים ים15 ק"מ
ונטורהרעיהfemale1968רצי100מני15 ק"מ
וסאמן מערביליזיfemale19905 ק"מ
וקניןמיטלfemale1980הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
ותיק עוזאל male198215 ק"מ
זאובררון male197015 ק"מ
זהביגליתfemale1971רצי100מני15 ק"מ
זהראילmale196715 ק"מ
זהרדורmale199015 ק"מ
זיוניסיםmale196315 ק"מ
זיידל שטייןנועהfemale198215 ק"מ
זיידנברגפבלו גסטוןmale1987RUNNING B715 ק"מ
זיל-ברנפתליmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
זינגראלכסmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
זכריהיונתןmale1980הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
זכריהרוןmale1994מכ. השגים ראשל"צ15 ק"מ
זמיראיילmale1962מרת"א15 ק"מ
זמיראיילmale1982הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
זמיראיריתfemale1965מרת"א5 ק"מ
זקןאיציק male1975הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5 ק"מ
זרחיהאליmale196315 ק"מ
חבררונןmale1970הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
חגיפנקרmale1970קרנות השוטרים15 ק"מ
חדדאפרתfemale198115 ק"מ
חדוותאילןmale1971הפועל רצים בעבודה וולקני5 ק"מ
חוכימהיקירmale1981הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
חולודובז'אנהfemale194915 ק"מ
חולמיאנסקימקסmale197015 ק"מ
חורינירmale1980אחר15 ק"מ
חורי דודמיהfemale197415 ק"מ
חזןמשה צביmale1990shremsrunning15 ק"מ
חזקיהלימורfemale1971רצי100מני15 ק"מ
חחטלmale1987הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
חייםאיציקmale197515 ק"מ
חייםשלוםmale195115 ק"מ
חיימוביץזיוmale1989רצי רמה"ש15 ק"מ
חיימסוןירוןmale1973ליאור מהלל קבוצות ריצה15 ק"מ
חכםחייםmale195315 ק"מ
חלימהמאיה female20065 ק"מ
חממירועיmale1973השגים מערב ראשל"צ15 ק"מ
חןעובדיה male196715 ק"מ
חנינהאביmale1965הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ
חסקלורדfemale1972הפועל רצים בעבודה וולקני5 ק"מ
חקשוריאביmale1977הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
חרפונוביץאלכסmale1970ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
טגניהאוריmale1975הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
טוביאביmale19815 ק"מ
טובלי אביאל male1982DAN 4 RUN15 ק"מ
טובלייהודהmale199015 ק"מ
טולדנויוסיmale198415 ק"מ
טופורובגדעוןmale1976הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
טורג'מןדודוmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
טורטי יוסףהילהfemale1980ORNA אימוני ריצה וכושר15 ק"מ
טושינסקימתןmale199015 ק"מ
טיליניןסרגייmale1976הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
טלאמירmale197615 ק"מ
טלנמרודmale1969עמק חפר15 ק"מ
טלעינבfemale197515 ק"מ
טסהאיריסfemale1971הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
טסליצקיאלכסmale1977הפועל רצים בעבודה15 ק"מ
טסמהמנלהmale1974הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
טרבולסקימרגלית female1965אחר5 ק"מ
טרוסמןילנהfemale1971הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית5 ק"מ
טרייבסאלכסmale1982הפועל רצים בעבודה רפאל15 ק"מ
טרפיקנטלארהfemale1978אחר15 ק"מ
יאמרוטטאקלהmale20045 ק"מ
יגראיתן male1965רצי100מני15 ק"מ
ידגררבקהmale1984הפועל רצים בעבודה15 ק"מ
יהבנוריתfemale19745 ק"מ
יהב ארליכמןרחליfemale1974הפועל רצים בעבודה בנק הפועלים5 ק"מ
יהודהגהליmale1986קרנות השוטרים15 ק"מ
יהושעאורןmale1973ללא מועדון15 ק"מ
יואלירוןmale195215 ק"מ
יוגבאיתיmale1982מישהו לרוץ איתו15 ק"מ
יודלביץתמרfemale20055 ק"מ
יוז'וקעמיתmale1977הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
יונאיטלmale1975הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
יונסרןmale197515 ק"מ
יוסףגזצ'או male1975 GRC מועדון ריצה15 ק"מ
יוסףשיmale1979הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
יורייבויטליmale194515 ק"מ
יזרעאלסקירןmale197715 ק"מ
יחובובמשהmale1970ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
יחזקאלעובדmale1960רצי100מני15 ק"מ
יחיאלעינתfemale1975הפועל רצים בעבודה בנק הפועלים15 ק"מ
יחיאליעפרmale1968רצי כוכב ביטאו15 ק"מ
יניב לויאתיfemale197615 ק"מ
יעישאורןmale1976הפועל רצים בעבודה פריגו15 ק"מ
יעקבאזיקריmale1975קרנות השוטרים15 ק"מ
יעקבנועםmale1980הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
יעקובוביץעידוmale19905 ק"מ
יעריערןmale1975תעשייה אווירית15 ק"מ
יפהדגניתfemale1979עוצמה גדרה5 ק"מ
יפהמאירmale1972עוצמה גדרה15 ק"מ
יפה-עמוסתמרfemale1976NRspirit5 ק"מ
יצחקבןmale1982רצים עם לורנס15 ק"מ
ירמיהושלומיmale1969הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ
ירקוניאילנהfemale1977רצי100מני15 ק"מ
ירקוניגדיmale1974בית הלוחם ת"א15 ק"מ
ישראלידןmale1970DAN 4 RUN15 ק"מ
ישראליצביmale19755 ק"מ
כהןאורןmale1983תעשייה אווירית15 ק"מ
כהןאיילmale197515 ק"מ
כהןגידיmale19805 ק"מ
כהןג'ייןfemale196715 ק"מ
כהןדרורmale1980הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
כהןהראלmale20035 ק"מ
כהןיואב male200015 ק"מ
כהןליאתfemale1983מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
כהןמוטיmale1951הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
כהןמעייןfemale1988אחר15 ק"מ
כהןמרדכיmale1970הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ
כהןעובדmale1960אחר15 ק"מ
כהןעידוmale199615 ק"מ
כהןעמיתmale2004אתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ
כהןרועיmale1982הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך15 ק"מ
כהןרחמיםmale1971הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
כהןשימיmale1973רצי מפעל הפיס15 ק"מ
כהןשירליfemale1975הפועל רצים בעבודה סלקום5 ק"מ
כהןשלומיmale1974VAG TEAM 15 ק"מ
כהן יחיאלישירהfemale1971הפועל רצים בעבודה רצי הג'וינט15 ק"מ
כהן שוריניבmale1973אחר5 ק"מ
כהן ששוןאוריאלmale2004אחר5 ק"מ
כליפה‪שימיmale197815 ק"מ
כץלירןmale1981הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
כרמלרבקהfemale1972אחר15 ק"מ
כרמליאיציקmale197315 ק"מ
כרמליעמיתmale1989אחר15 ק"מ
כרמלי שי male1975אחר15 ק"מ
לאקואנדשאוmale2002מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
לבבשלמהmale1957תעשייה אווירית15 ק"מ
לביאצחיmale1960הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית5 ק"מ
לבנוןאורליfemale1972ללא מועדון15 ק"מ
להבאלוןmale1961הפועל רצים בעבודה אורקל15 ק"מ
לוטבקגביmale1946הפועל רצים בעבודה רפאל15 ק"מ
לויאפיmale1966רצי ראשון15 ק"מ
לויאשרmale1962הפועל רצים בעבודה וולקני5 ק"מ
לוימיכלfemale19785 ק"מ
לוינצחיהfemale19705 ק"מ
לויקרןfemale19735 ק"מ
לוירביבmale1977הפועל רצים בעבודה וולקני5 ק"מ
לויטהראלmale1986הפועל רצים בעבודה וולקני5 ק"מ
לויןאדיmale19915 ק"מ
לופואסףmale1978אחר15 ק"מ
לזר מרקססמדרfemale196715 ק"מ
לחאםיצחק male198015 ק"מ
ליאנישירליfemale197715 ק"מ
ליבוביץדרורmale1968מכ. השגים ראשל"צ15 ק"מ
ליברמןאלכס male1964הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
ליג'יאליmale1987הפועל רצים בעבודה שב"ס5 ק"מ
לידאנישריתfemale1969Run4it15 ק"מ
ליסיציןרונןmale1974תעשייה אווירית15 ק"מ
ליפרואלןmale1961אחר15 ק"מ
לירזעוזיmale196715 ק"מ
ללאדירmale1989הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
לנגאיציקmale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
לנצמןנטליmale1972הפועל רצים בעבודה בלינסון15 ק"מ
לנקריאסיmale1976DAN 4 RUN15 ק"מ
לסנרשמוליקmale197415 ק"מ
לסקוברויתfemale1975הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
לעניסגלmale1964Fit&Run15 ק"מ
לפידרונןmale196615 ק"מ
לשםירוןmale1966הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
מאיראוריmale1961הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
מגדסייגאלmale1960ארגון עובדי צה"ל15 ק"מ
מולוגטהאייליןmale1984הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
מוניירמרלן female1968רצי100מני5 ק"מ
מונסונגו יובלmale197515 ק"מ
מוסקוביץענבל female20015 ק"מ
מוסקוביץרמיmale196115 ק"מ
מוסריליזהfemale1975השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
מוסרסקייניבmale198615 ק"מ
מוצ'הזמנוmale2000מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
מורישראלmale1979ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
מורעמירהfemale1986ארגון עובדי צה"ל15 ק"מ
מור מועלםראובןmale1961רצי מפעל הפיס15 ק"מ
מורגאוהדmale1977לרוץ עם אריה גמליאל5 ק"מ
מורדיוסיmale19585 ק"מ
מורדוךשרוןmale197115 ק"מ
מורהיואלmale1972הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראל15 ק"מ
מורנורןmale1959רצי100מני5 ק"מ
מזומן פסחסער female1980לרוץ עם אריה גמליאל15 ק"מ
מזוראביmale1960רצי100מני15 ק"מ
מזורענתfemale1959רצי100מני15 ק"מ
מזרחיליאורmale197715 ק"מ
מזרחימאירmale1977Pipman Team15 ק"מ
מזרחיעדיfemale1977Pipman Team5 ק"מ
מיארהשמעוןmale195215 ק"מ
מיורצ'יקיעלfemale199315 ק"מ
מיכאלבן עזראmale1983קרנות השוטרים15 ק"מ
מיכאלירויטלfemale1972הפועל רצים בעבודה בנק אוצר החייל15 ק"מ
מילמןמיכאלmale1985ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
מינצקואיתמרmale1989ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
מינקוביץאריאלmale1980הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך15 ק"מ
מינקוביץגלfemale1994VAG TEAM 15 ק"מ
מלוליוסיmale196315 ק"מ
מליחייפתmale1958אחר5 ק"מ
מלךמיליחובmale1971קרנות השוטרים15 ק"מ
מלכהאלנתןmale198915 ק"מ
מלכהנופרfemale19885 ק"מ
מלכהסהרmale2001אחר5 ק"מ
מלכהצוריאלmale199215 ק"מ
מלמדשריתfemale1968רצי100מני15 ק"מ
מלמודמיכלfemale19895 ק"מ
מלמוטעמנואל נתןmale1990אחר5 ק"מ
מלרמיכאלmale1979הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
ממיניבmale1983הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
ממןיהודהmale1980ארגון עובדי צה"ל15 ק"מ
ממןליאורmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
מנגדשריתfemale1975השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
מנגלרןmale197615 ק"מ
מנגשהסביfemale1973הפועל רצים בעבודה רצי הג'וינט15 ק"מ
מנדליאלרפיmale1964הפועל רצים בעבודה פריגו15 ק"מ
מנדלמילךדודmale19455 ק"מ
מנטיןיפיתfemale19705 ק"מ
מנעסיגליתfemale196915 ק"מ
מסיקהדןmale1963ORNA אימוני ריצה וכושר15 ק"מ
מעודדלימורfemale1974אחר5 ק"מ
מצנעשירליfemale1973הפועל רצים בעבודה טבע15 ק"מ
מקיאסאליאלmale2001מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
מרגליתעומרmale1983הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
מרוםמיריfemale19755 ק"מ
מרוםרחלfemale1953הפועל רצים בעבודה רצי הג'וינט15 ק"מ
מרחוםאביmale1963הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
מרקופולאהfemale195415 ק"מ
מרקוביץ׳אתיfemale1960מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
מרקוסדודmale1965הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
משהאלוןmale196415 ק"מ
משהעשהאלmale198015 ק"מ
משולםרוניmale1962הפועל רצים בעבודה בנק הפועלים5 ק"מ
משיחליאתfemale1980הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
משעלשמעוןmale196515 ק"מ
מששהסטוטאוmale1977מכ. השגים ראשל"צ15 ק"מ
מתיתיהמינוmale1982הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
נאמןהדסfemale197215 ק"מ
נאמןשיmale197215 ק"מ
נבוזיוmale2002ללא מועדון5 ק"מ
נבוישיmale1986הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
נבוןדוריתfemale19705 ק"מ
נגאוקרחגיmale1983הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
נגאראיתי male2003השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
נגרעופרmale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
נדבאופירmale19825 ק"מ
נדירטליfemale19655 ק"מ
נחוםנחוםmale1972הפועל רצים בעבודה בלינסון15 ק"מ
נחום שטרןהדסfemale1965כוכבי מכבי ראשל"צ5 ק"מ
נחמןמיכאלmale1975הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
נחשוןאוריmale1978הפועל רצים בעבודה15 ק"מ
ניימןאסנתfemale1970אחר5 ק"מ
ניסימיאןיהונתןmale1984הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
ניסנבויםאברהםmale1951הפועל רצים בעבודה רפאל15 ק"מ
נירירוןmale1963הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
נעמת איתיmale19795 ק"מ
נשגב יעלfemale1973הפועל רצים בעבודה בלינסון15 ק"מ
נתןמירבfemale1972אחר15 ק"מ
סבגאילןmale1964הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
סבירעודדmale196515 ק"מ
סגלדרורmale1972קרנות השוטרים15 ק"מ
סגליוסיmale1976אחר15 ק"מ
סגללימורfemale197415 ק"מ
סדןדוריתfemale196715 ק"מ
סהראורmale200015 ק"מ
סולרפאלfemale1984הפועל רצים בעבודה רצי הג'וינט15 ק"מ
סולמאעדיfemale200015 ק"מ
סוסלוביצ'ילנהfemale196715 ק"מ
סטבנסאלונה female19835 ק"מ
סימן טובפרידהfemale196915 ק"מ
סליארזmale1979הפועל רצים בעבודה בנק הפועלים5 ק"מ
סלםנטעfemale197715 ק"מ
סלמןשרוןfemale1997רצי ראשון15 ק"מ
סלעטליהfemale198215 ק"מ
סמדגהעדןfemale19905 ק"מ
סמדרניסיםmale1964ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
סנדלריפעתfemale19855 ק"מ
ססמןיעלfemale19835 ק"מ
סעדוןמאיfemale19925 ק"מ
סעדוןשמואלmale19635 ק"מ
ספצק ריבקלימורfemale1974השגים מערב ראשל"צ15 ק"מ
סקורישושיfemale1971ארגון עובדי צה"ל15 ק"מ
סרנייאמיתיmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
עגוראסףmale1960הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
עגוריפתחmale1960הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
עובדמירי female19695 ק"מ
עוזבטיfemale1978השגים מערב ראשל"צ15 ק"מ
עוזפתאיmale1991קרנות השוטרים15 ק"מ
עוזריאורןmale197415 ק"מ
עוזריתומרmale197315 ק"מ
עומרקוביmale196215 ק"מ
עזריאלשרוןmale196915 ק"מ
עזרתימשהmale1958איילות - תל אביב15 ק"מ
עידויעקוביmale1970קרנות השוטרים15 ק"מ
עינבאילןmale201515 ק"מ
עירוןרוניfemale1979אחר15 ק"מ
עלהנדבmale197115 ק"מ
עמברלירןmale1985הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
עמוס.אחיוןmale1971קרנות השוטרים15 ק"מ
עמיריורםmale195615 ק"מ
עמיתאילןmale1957אחר15 ק"מ
עמראלמוגmale1974הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
עמרמאירmale1967הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
עמרעינבmale1977הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
ענתכהןfemale1977קרנות השוטרים15 ק"מ
ענתסולמאfemale1972קרנות השוטרים15 ק"מ
עפרוניאליmale1970הפועל רצים בעבודה15 ק"מ
ערדאמירmale1975קרנות השוטרים15 ק"מ
פבלובאנדרייmale1980הפועל רצים בעבודה אורקל5 ק"מ
פברלבקוסטהmale1982ללא מועדון15 ק"מ
פדרשלום male1995סוללים ים5 ק"מ
פוברז'סקימיכאלmale197215 ק"מ
פולישוקאמנוןmale1962הפועל רצים בעבודה5 ק"מ
פולקדורוןmale1981רצי מפעל הפיס15 ק"מ
פוקסהלן female19505 ק"מ
פורראלכסmale1987הפועל רצים בעבודה פרטנר5 ק"מ
פורתאיילתfemale1973מועדון ארוחת הבוקר ירושלים15 ק"מ
פורתאמירmale198515 ק"מ
פורת שריוןלילךfemale1972הפועל רצים בעבודה בנק הפועלים5 ק"מ
פז טובהfemale196015 ק"מ
פזמיכאלmale1976אחר5 ק"מ
פזעידוmale2004TRI WITH ME-RI5 ק"מ
פזשמואלmale19495 ק"מ
פחצ'רטדיאגוmale197915 ק"מ
פיוןארזmale1974אחר15 ק"מ
פיטל בן שלוםעדיfemale19755 ק"מ
פייןלאונידmale1944מכבי אביב ראשל"צ5 ק"מ
פיינשטייןויקטורmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
פיירמןעמיתfemale197915 ק"מ
פיכמןיצחקmale195615 ק"מ
פינטוהידוmale199715 ק"מ
פינקלשטייןבןmale198715 ק"מ
פישראיתןmale1959אחר15 ק"מ
פלאידעואלmale195815 ק"מ
פלגאריהmale1963הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
פלד‬‎‫עמיmale19685 ק"מ
פלסרודיmale1977ארגון עובדי צה"ל15 ק"מ
פלקהיואבmale20035 ק"מ
פלראורmale198815 ק"מ
פפשמואלmale1991הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
פרויצהייםרנה male198915 ק"מ
פרוםעידוmale198315 ק"מ
פרחיאביmale1983הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
פרידמןאוריmale1984ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
פרידמןגיא male1980רצים עם לורנס15 ק"מ
פרידמןשגיאmale1976ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
פריינדליך אסףmale1978ron fitness & running15 ק"מ
פרלמוטרשיריfemale19835 ק"מ
פרלשטייןהדסfemale196415 ק"מ
פרנקישראלmale196515 ק"מ
פרנקמיכלfemale198615 ק"מ
פרנקנבורגמיכאלmale197615 ק"מ
פרץאביmale1969הפועל רצים בעבודה בנק הפועלים5 ק"מ
פרץאריהmale198515 ק"מ
פרץגביmale196215 ק"מ
פרקרלבנת female1974אחר15 ק"מ
פרקששרגאmale1963הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
פשהשלמהmale195615 ק"מ
פתיה טל male1967אחר15 ק"מ
צבחוןאביביתfemale1980רצים עם לורנס15 ק"מ
צדיקענת female196915 ק"מ
צוויגציפיfemale1952ארגון עובדי צה"ל15 ק"מ
צ'ונהרותםfemale1991הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
צוקמארקmale1983DAN 4 RUN15 ק"מ
צור אירית female1966השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
צורבועזmale1962השגים מערב ראשל"צ5 ק"מ
ציונישיmale196815 ק"מ
צירינגמאירmale1974יוחננוף5 ק"מ
צפרירליאורmale1969הפועל רצים בעבודה סלקום5 ק"מ
קבלייוסיmale1963הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
קדםאיילmale1962רצי100מני5 ק"מ
קדרוןשיריתfemale1975הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
קוביגבריאלmale195415 ק"מ
קובסיאביmale1953הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5 ק"מ
קודעייוניmale1994מכ. תל אביב15 ק"מ
קוטליארבסקירעיהfemale198615 ק"מ
קולודנרינאיmale2000אחר5 ק"מ
קוניחובאלכסmale1978הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
קופרשיmale1979מכ. תל אביב5 ק"מ
קורןאורליfemale1972הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך15 ק"מ
קורןיהודהmale195715 ק"מ
קורצמןדניאלmale1967הפועל רצים בעבודה וולקני15 ק"מ
קורששאוליmale1979B.Y.R - רצי באר יעקב15 ק"מ
קייזרמןשחרmale199315 ק"מ
קימל אס ורדfemale1976השגים מערב ראשל"צ15 ק"מ
קינןאריהmale1956הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
קיסנוקרלוסmale197515 ק"מ
קליוקיןיבגניmale1977הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
קלייןמיקיmale1963הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
קמחיאיילתfemale19775 ק"מ
קמייסקייאירmale1959הפועל רצים בעבודה רצי הג'וינט15 ק"מ
קמילשמואלmale198215 ק"מ
קמרוןדפנהfemale19665 ק"מ
קמרון חיימית female19895 ק"מ
קנדלדניאלmale19615 ק"מ
קנימחיובלmale1964ארגון עובדי צה"ל5 ק"מ
קסלררעותfemale1987הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך5 ק"מ
קפלןיעלfemale197315 ק"מ
קפלןנוריתfemale19755 ק"מ
קץחייםmale1953הפועל רצים בעבודה וולקני15 ק"מ
קציררועיmale1980הפועל רצים בעבודה וולקני15 ק"מ
קקיניבmale1980הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
קרז'נרליאורmale1981הפועל רצים בעבודה אורקל15 ק"מ
קריאףויקיmale1981הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
קריצ'בסקידריהfemale197615 ק"מ
קרמריוסיmale1981רצי רמה"ש15 ק"מ
קרמרנוריתfemale196615 ק"מ
קרניעמיתmale1974הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
קרנירביבmale197115 ק"מ
קרנצלרשיmale197415 ק"מ
קרתרוניmale1964הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
ראובנישרליfemale1962הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5 ק"מ
רבהשניmale198115 ק"מ
רבינאמעוזmale1985הפועל רצים בעבודה אל על 15 ק"מ
רגביותםmale1970הפועל רצים בעבודה אורקל15 ק"מ
רגוניסאמירה female1963רצי100מני15 ק"מ
רג'יניאנושיmale198515 ק"מ
רוביןתמיfemale1981אחר5 ק"מ
רובינשטייןגיאmale1978הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
רובינשטייןדמיטריmale19745 ק"מ
רובינשטייןמתןmale200015 ק"מ
רוהפריmale19775 ק"מ
רוזיאביץ'איתיmale198015 ק"מ
רוזיליויאירmale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
רוזיןמיכלfemale1979הפועל רצים בעבודה פרטנר5 ק"מ
רוזןשלום שיmale1973ארגון עובדי צה"ל15 ק"מ
רוזנבאוםמשהmale1978הפועל רצים בעבודה סלקום15 ק"מ
רוזנבלוםאורליfemale1961רצים עם לורנס15 ק"מ
רוזנברגעידוmale197915 ק"מ
רוזנפלדטליהfemale198715 ק"מ
רוזנפלדעדיהfemale198515 ק"מ
רוזנפלדשניר male19765 ק"מ
רוטברטנתיבmale1983הפועל רצים בעבודה וולקני15 ק"מ
רוטנברגליאתfemale1977הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
רולס איש שלוםדפנהfemale19745 ק"מ
רולס איש שלוםיונתןmale20035 ק"מ
רומאודניאלmale197615 ק"מ
רוף איזנברגצביmale1960אחר5 ק"מ
רזאלוןmale1980משטרת ישראל15 ק"מ
רזיערהfemale198515 ק"מ
רזפלורהfemale19625 ק"מ
רזינצקיארנוןmale1979הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראל15 ק"מ
רחמיםאורנהfemale1969הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
רחמיםצביקהmale1963הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
רחמניאורנהfemale1969רצי100מני5 ק"מ
רטנרמישלfemale197615 ק"מ
ריביסערגהfemale1970רצי100מני15 ק"מ
רימוןדוריmale20025 ק"מ
רינדנאואיתןmale1960הפועל רצים בעבודה חברת חשמל15 ק"מ
רכמןעופרmale1963RUN-TIME15 ק"מ
רםאלוןmale19955 ק"מ
רן-שפירענבלfemale1971הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
רפפורטגבריאל male198215 ק"מ
רקנטיאלעדmale19785 ק"מ
רררןmale1977הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
שאולישירהfemale19975 ק"מ
שביטיוסיmale1975ללא מועדון15 ק"מ
שביטערןmale1961הפועל רצים בעבודה משרד החקלאות15 ק"מ
שביטרועיmale2005ללא מועדון5 ק"מ
שדהעופרmale1974הפועל רצים בעבודה בלינסון15 ק"מ
שוורץיונתןmale1982הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
שוורץמתניהmale198715 ק"מ
שומרוניאתיfemale1958רצי100מני5 ק"מ
שוקביץ׳אלכסנדרmale19545 ק"מ
שוקטיעידוmale1985הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
שוקרוןאסףmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
שור מילניצקייעל female1973הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
שושןמיקיmale1982לרוץ עם אריה גמליאל5 ק"מ
שחל זמרהיעלfemale1962הפועל רצים בעבודה בלינסון15 ק"מ
שחףשלמהmale1967הפועל רצים בעבודה15 ק"מ
שחקמניmale1985רצי100מני5 ק"מ
שחרגיאmale197615 ק"מ
שחרגיל male1976רצי100מני15 ק"מ
שחרסאםfemale1976רצי100מני15 ק"מ
שחררונןmale196815 ק"מ
שטייןגלעדmale1983אס. רמת השרון15 ק"מ
שטיינר טוני female199715 ק"מ
שטינברגאדוהfemale1970הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
שטרומאיראילmale1973Xtrim15 ק"מ
שטריתקוביmale1973הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
שיאיילmale1972הפועל רצים בעבודה אלישרא15 ק"מ
שילילךfemale1986אחר15 ק"מ
שייןהראלmale2003אחר5 ק"מ
שיינראנה female197915 ק"מ
שילהיערה female1972בגוף בריא עם מירי פורסט15 ק"מ
שימקומשהmale197115 ק"מ
שכטרעינב female1989אחר15 ק"מ
שלוםשליfemale1968רצי100מני15 ק"מ
שלוםשרוןfemale19815 ק"מ
שלוש‬‎תומרmale198015 ק"מ
שלינקהמשהmale1967הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
שלסקיתמרfemale1969הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
שמאיאלוןmale197415 ק"מ
שמאייניבmale1976הפועל רצים בעבודה אל על 5 ק"מ
שמואלימוליmale199315 ק"מ
שמואליקוביmale1962רצי מפעל הפיס15 ק"מ
שמעוןמשהmale1978Xtrim15 ק"מ
שמעוניעודדmale1961הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון5 ק"מ
שמראמירmale197615 ק"מ
שמשאילןmale19635 ק"מ
שמשיובלfemale2003מכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ
שמשסופיfemale19685 ק"מ
שמשעידוmale1982הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
שניהדסfemale19825 ק"מ
שניידרשיריfemale1979אחר5 ק"מ
שנקצביmale1966הפועל רצים בעבודה משרד הבטחון15 ק"מ
שנקוראיילmale1984הפועל רצים בעבודה שב"ס5 ק"מ
שנקרפביאןmale197615 ק"מ
שנשקירקלאודיהfemale196515 ק"מ
שערימנשהmale1968ron fitness & running5 ק"מ
שעשועאילןmale1964הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית5 ק"מ
שפיריהונתןmale1983הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
שפירנדבmale196915 ק"מ
שפיראגיאmale1968אלתרמנס15 ק"מ
שפיראישראלmale195715 ק"מ
שפיראסיגלית female1973הפועל רצים בעבודה פריגו15 ק"מ
שפירארונןmale196715 ק"מ
שפיררעודדmale1973הפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך15 ק"מ
שפקאיתיmale1979הפועל רצים בעבודה רפאל5 ק"מ
שקדפארmale197115 ק"מ
שקדישיmale197715 ק"מ
שרגאיעופרmale1965רצי100מני15 ק"מ
שרוןסיוןfemale19825 ק"מ
שרוניחןfemale1980רצי השדות15 ק"מ
שריגיובלmale1974הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית15 ק"מ
שרייברחוה-יעלfemale1956טריאתלטים15 ק"מ
שרירעיריתfemale1971אחר15 ק"מ
שריררועיmale1978הפועל רצים בעבודה שב"ס15 ק"מ
שריתמרקמןfemale1981קרנות השוטרים5 ק"מ
שרעביעידןmale1983הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
שרעביענתfemale1979ללא מועדון15 ק"מ
ששאיסיmale1971הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
ששבצלאלmale1989הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
ששדורוןmale1982הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשלה15 ק"מ
ששוןרויטל female1980אחר5 ק"מ
תבורארזmale1970הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ
תירושליאורmale197615 ק"מ
תמיריואבmale1974הפועל רצים בעבודה פרטנר15 ק"מ
תמרגדעוןmale1974רצי רמה"ש15 ק"מ
תמריערןmale197215 ק"מ
תפיליןאליmale1974הפועל רצים בעבודה משטרת ישראל15 ק"מ